Pages

Sunday, August 2, 2009

Sejahtera Malaysia

This is a Soprano Alto Tenor Bass version of Sejahtera Malaysia compiled by Fruity Loop Demo Version. Just some music notes and quite simple.

Puji dan syukur pada Illahi
Anugerahnya tiada terhingga
Kedamaian kemakmuran
Malaysiaku bahagia

Dengan tekad untuk berjaya
Berbakti pada nusa dan bangsa
Kami junjung cita-cita luhur
Perpaduan seluruh negeri

Seia sekata sehati sejiwa
Menghadapi cabaran
Kami setia kami sedia
Berkorban untuk negara

Bersemarak Malaysia tercinta
Kibarkan panji kebesarannya
Kami rela menjaga namamu
Sejahtera Malaysia

The music score belongs to Unit Kebudayaan of Universiti Teknologi Malaysia
And here is the music.

Khinhooi

No comments: